• 18% meer betaalproblemen hypotheek

  • Een kleine 110.000 consumenten lopen achter met het betalen van hun hypotheek. Uit recente cijfers van het Bureau Krediet Registratie (BKR) blijkt dat het afgelopen jaar dit aantal met 18 procent toenam. Vanaf 2011 heeft er zelfs een verdubbeling plaatsgevonden. Er 16.942 mensen bijgekomen (sinds oktober 2013 zijn) die problemen hebben hun hypotheeklasten op te brengen. Het toaal aantal consumenten met betalingsproblemen komt nu uit op 108.754. Na vier maanden achterstand worden zij geregistreerd bij het BKR.

    “Achter deze cijfers gaat een wereld van financiële en persoonlijke ellende schuil,” zegt directeur Peter van den Bosch van het BKR.

    Betalingsachterstanden zijn verdubbeld sinds 2011

    Al jaren neemt het aantal particulieren met betalingsachterstand toe. In 2008 waren er nog 30.000 consumenten die grote moeite hadden de hypotheeklasten te betalen, in 2011 was dit aantal al gestegen naar ruim 50.000. Maar dat was dus nog de helft lager dan nu dus het geval is. Volgens het BKR vlakt de stijging wel af. Tussen oktober 2012 en oktober 2013 stegen het aantal betalingsproblemen nog met een kleine 20.000 mensen, terwijl het er het afgelopen jaar bijna 17.000 waren. Van den Bosch stelt verder nog dat het aantal van 108.754 een hoog aantal is, maar dat in verhouding tot het totale aantal uitstaande hypotheken het percentage niet zo hoog van mensen met betalingsachterstanden. Of het aantal Haarlemmers met hypotheekachterstanden in lijn ligt met de landelijke percentages is niet bekend.